Primær lymfødem

... et ødem for livet

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

 

Lymfødembehandling i historisk sammenhæng

Massage for at flytte lymfe eller kropsvæske er en gammel behandling. Den er blandt andet omtalt af tyskeren Winiwarter (1892), men metoden fandt ingen udbredelse på den tid..

Danskerne Emil Vodder og hans kone Estrid udviklede i 1930 ´erne den manuelle lymfedrænage. Vodders grundtanke var ved hjælp af pumpende og cirkulerende håndbevægelser at stimulere subcutis, så ophobningen af "giftstoffer" blev dræneret væk. Dette skulle føre til at kroppens regenererende prosesser igen blev sat i balance. De studerede meget indgående de anatomiske tegninger efter franskmannen Sappey (1855). Ægteparret praktiserede massageteknikken i Paris og København. De satte grebene ind i det system som, om end i en modificeret form, praktiseres i dag.

Den tyske læge Asdonk fik i 1970 ´erne gentaget de praktiske erfaringer fra Vodder på en mere videnskabelig måde. Omtrent på samme tid brugte Michael og Ethel Földi den manuelle lymfedrænage mere direkte i lymfødembehandlingen ved lanceringen af en tofaset behandling, en intensiv initialfase som omfatter omhyggelig sanering af hudinfektioner, daglig manuelle lymfemassage, bandagering og øvelser - og en vedligeholdelsesfase. Földi driver en klinik i Schwarzwald og har flere skoler i Tyskland. De er  begge højtstående personer i International Society of Lymphology og deres behandlingsforslag er fulgt i Consensus on Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema, udgivet af det samme selskap i 1995.

 

Den nordiske start på lymfødembehandling


I 1985 blev en håndfuld norske fysioterapeuter uddannet ved Földis skole i Freiburg, metoden blev taget med til Norge og er med stort held anvendt der. Fra 1989 har tre fysioterapeuter og en læge stået for mange kurser i lymfødembehandling i Skandinavien og oprettet en skole i komplet fysikalsk lymfødembehandling. (Skandinavisk Forum for Lymfologi). Undervisningen har kun været forbeholdt fysioterapeuter.

 

Den danske lymfødembehandling ´s historie

I oktober 1989 kommer de første danske fysioterapeuter på uddannelse i lymfedrænage i Norge efter Földi-metoden. Det er Eldbjørg Mainer Madsen (Skodsborg), Helle Mikkelsen og Marianne Holt begge fra Odense Universitetshospital. Frem til 1989 var der ikke egentlige behandlingssteder i Danmark for lymfødemikere men mere et ønske om at operere via mikrokirurgi da man på dette tidspunkt så det som vejen frem samt kendskabet til lidelsen var lille. Grunden til valget om kirurgisk indgreb var nok mangel på viden om hvorledes lymfødemikere skulle behandles og udredes.

Efter endt uddannelse i 1989 er Eldbjørg, Helle og Marianne med til at starte DALYFO (i 1992) samt faggruppen under danske fysioterapeuter i 1994. Eldbjørg havde en artikel i familie journalen i 1990 om behandling af lymfødem og det startede en egentlig bølge af "nye" patienter efterfølgende da mange pludselig fik ord på lidelsen samt et behandlingsforløb beskrevet.

Eldbjørg´s artikel om lymfødem i bladet familie journalen fra 1990 - klik på billedet herunder for bedre kvalitet

Primær lymfødem lymfødembehandling danmark familie journalen i 1990

Først i 1992-1993 begynder det offentlige at undersøge hvorledes lymfødemikere skal behandles både af kirurgisk vej og specifikke vedligeholdsbehandlinger. Det skal siges det var end dog meget svært at få kaution dengang til behandling - da diagnosen lymfødem var relativt ukendt.

Da regionerne blev en realitet ved kommunesammenlægningen i Januar 2007 og primær lymfødem samtidig var kommet på finansloven som berettiget til vedlagsfri fysioterapi, var vejen til at få behandling blevet nemmere end det var før sammenlægningen dog kun til drænage og bandagering. Mange primære lymfødemikere blev smidt ud af systemet efter sammlægningen, fordi de fejltolkede, hvad vedlagsfri behandling indeholdt/var. Man kan så diskutere kvaliteten af behandlingen i dag men det er en helt anden historie.

 

 

Kilde til lymfødembehandling i historisk sammenhæng:
Norsk lymfødem forening

Kilde til den danske historie:
Interview med Eldbjørg Meiner Madsen